Bestuur

Het bestuur van het koor zorgt voor tal van praktische en administratieve taken. Samen zorgen we voor een goede structuur zodat alles gesmeerd loopt en sturen we bij indien nodig.

Het bestuur beslist samen met parochiepriester Karel en diaken Jan over de liedkeuze voor de volgende zondagen. Het baseert zich hiervoor op de liturgische kalender en een boek dat liedsuggesties geeft die horen bij de liturgie van die week. Soms worden andere passende liederen gekozen.

Dirigent: Lou Van Cleynenbreugel

Lou Van Cleynenbreugel begon zijn muzikale studies aan de academie van zijn geboortestad Tienen. Conservatorium liep hij in Antwerpen en Gent, waar hij Eerste Prijzen behaalde voor de vakken Notenleer, Muziekgeschiedenis, Harmonie en Koordirectie. Verder bekwaamde hij zich tijdens cursussen in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Engeland.

Organist: Bruno Bruyninckx

Organist Bruno Bruyninckx is binnen de pastorale zone Tienen verantwoordelijk voor het opluisteren van de liturgische vieringen in Tienen Centrum (Sint-Germanuskerk en Onze-Lieve-Vrouw-ten Poelkerk).

Als leraar geeft hij de vakken Orgel, Begeleidingspraktijk en Groepsmusiceren aan de Academie Regio Tienen.
Met de Tiense Orgelkring organiseert hij jaarlijks een Orgelfestival.

Voorzitter: Marina Flaming

Marina houdt via mail iedereen op de hoogte van de repetities en vergaderingen.

Penningmeester: Chris Gooris

Chris beheert de financiën van het koor en zorgt dat iedereen de nodige partituren heeft. Daarnaast maakt ze het overzicht van welke liederen er in welke week gezongen worden.

Ondervoorzitter: Monika Pelczynska

Monika vervangt Lou bij afwezigheid en is ook onze webmaster.

©2022 Sint-Germanuskoor
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin